بازار پسا کرونا

    
تعداد بازدید: 6002
    
زبان : فارسی
         
دسته بندی : عمومی
    
نویسنده خبر :
رئیس اتاق بازرگانی فارس: ثبت نام افراد جهت دریافت بیمه بیکاری بیانگر این موضوع استکه واحدهای تولیدی و مشاغل با مشکل بزرگ مواجه شدند

محمدرضا طاهری: اقتصاد ایران، فشار دوگانه تحریم و تبعات ویروس کرونا را تجربه می‌کند و به عقیده اقتصاددان ها
با توجه به محدویت منابع، دولت باید سیاست‌های حمایتی بهینه اتخاذ کند.

با شیوع ویروس کرونا در چین در اواخر ژانویه و سرایت و شیوع آن در کشورهای اروپایی و خاورمیانه، بازارهای مالی جهانی  در سراسر جهان واکنش گسترده ای
نشان دادند.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، ریسک ویروس کرونا (19Covid)  به حدی است که می توان
آن را آغازی بر وقوع یک رکود در اقتصاد جهانی دانست.

شیوع ویروس کرونا در ایران نیز تاثیر بسیاری بر اقتصاد داخلی داشته و خواهد داشت.‌ به باور کارشناسان اقتصادی، در ایران، داستان کمی پیچیده‌تر است، زیرا علاوه بر آسیب‌های اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به نفت، تحریم‌های بین‌المللی، رشد منفی اقتصاد، تورم بالا و ... آسیب‌های بیشتری را شاهد خواهد بود. آن طور که رازقی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس می گوید: ثبت نام افراد جهت دریافت بیمه بیکاری بیانگر این موضوع است که واحدهای تولیدی و مشاغل با مشکل بزرگ مواجه شدند. رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه کرونا به عنوان یک اپیدمی تاکنون یک پدیده ای خاص در تاریخ بشر است، می گوید: شاید در سال ها و قرن های گذشته اتفاقاتی مانند شیوع کرونا در دنیا رخ نداده است یا اگر هم رخ داده به دلیل اینکه سرعت انتقال اخبار همانند حال با سرعت نبود، چندان اطلاعاتی از آن به جا نمانده است.

اقتصاد ایران، فشار دوگانه تحریم و تبعات ویروس کرونا را تجربه می‌کند و به عقیده اقتصاددان ها
با توجه به محدویت منابع، دولت باید سیاست‌های حمایتی بهینه اتخاذ کند.

با شیوع ویروس کرونا در چین در اواخر ژانویه و سرایت و شیوع آن در کشورهای اروپایی و خاورمیانه، بازارهای مالی جهانی  در سراسر جهان واکنش گسترده ای
نشان دادند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، ریسک ویروس کرونا (19Covid)  به حدی است که می توان
آن را آغازی بر وقوع یک رکود در اقتصاد جهانی دانست.

شیوع ویروس کرونا در ایران نیز تاثیر بسیاری بر اقتصاد داخلی داشته و خواهد داشت.‌ به باور کارشناسان اقتصادی، در ایران، داستان کمی پیچیده‌تر است، زیرا علاوه بر آسیب‌های اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به نفت، تحریم‌های بین‌المللی، رشد منفی اقتصاد، تورم بالا و ... آسیب‌های بیشتری را شاهد خواهد بود.

آن طور که رازقی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس می گوید: ثبت نام افراد جهت دریافت بیمه بیکاری بیانگر این موضوع است که واحدهای تولیدی و مشاغل با مشکل بزرگ مواجه شدند.

رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه کرونا به عنوان یک اپیدمی تاکنون یک پدیده ای خاص در تاریخ بشر است، می گوید: شاید در سال ها و قرن های گذشته اتفاقاتی مانند شیوع کرونا در دنیا رخ نداده است یا اگر هم رخ داده به دلیل اینکه سرعت انتقال اخبار همانند حال با سرعت نبود، چندان اطلاعاتی از آن به جا نمانده است.

جمال رازقی در گفت و گو با «افسانه» با بیان اینکه بیماری کرونا به عنوان یک پدیده عجیب و قریب اتفاقات خاصی را در دنیا ایجاد کرده است،
می افزاید: با وجود اینکه در اوایل شیوع بیماری، افراد زیادی اذعان داشتند که کرونا تا پایان فصل بهار مهار
می شود، اما باید پذیرفت تا زمانی که واکسن این بیماری ساخته نشود و در اختیار افراد قرار نگیرد، کرونا در تمام دنیا مهار نخواهد شد.

*دنیای پسا کرونا به صورت کامل با دنیای فعلی تفاوت دارد

رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه می دهد: دنیای پسا کرونا به صورت کامل با دنیای فعلی تفاوت دارد و اگر بخواهیم انتظار داشته باشیم که در دوره پسا کرونا وضع به مثابه حال و قبل از کرونا باشد، امری دشوار است. وی با بیان اینکه بی شک شیوه و روش کسب و کارها در پسا کرونا دچار تغییرات اساسی خواهد شد، می گوید: در نتیجه این مهم، کرونا علاوه بر کسب و کار، بر رفتارهای اجتماعی، اقتصادی و ..... تاثیرات عمیقی ایجاد می کند. این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه در حال حاضر سازمان بین المللی کار آمارهایی عجیبی از تعداد افرادی که در دوران شیوع کرونا بیکار و در آینده بیکار خواهند شد را ارائه می دهد، می افزاید: شیوع کرونا ویروس سبب شد که تولید در تمام دنیا در یک رکود عمیقی فرو رود؛ این در حالی است که رکود بعد از کرونا به مراتب از آخرین رکودهایی که در دنیا ایجاد شده بود بسیار شدیدتر است.

رئیس اتاق بازرگانی در ادامه با بیان اینکه در شرایط فعلی دولت ها در تمام دنیا با شیوه های مختلفی در زمینه کنترل شیوع کرونا برخورد می کنند،
می افزاید: جهت بهتر شدن وضع و بهبودی و ارزیابی کشورها در بخش کنترل کرونا، نیاز است که زمان بگذرد؛ این در حالی است که کشورهای اروپایی، آمریکایی و چین همواره اذعان دارند که عملکرد مناسبی در مقابله با کرونا انجام داده اند.

وی می افزاید: باوجود فروکش کردن بیماری کرونا در کشور چین، اما همواره واحدهای تولیدی این کشور به دلیل اینکه تقاضایی برای تولید کالا و محصولات این کشور وجود ندارد، شروع به کار نکرده اند.
رازقی در ادامه با اشاره به اینکه در حال
حاضر حدود 50 درصد مشاغل و واحدهای تولیدی کشور در بخش خدمات فعالیت می کنند، می گوید: بی شک کرونا باعث شد که آسیب های جدی به این بخش وارد شود. رئیس اتاق بازرگانی فارس می افزاید: اگرچه تعداد زیادی افراد در قالب مشاغل غیر رسمی مانند رانندگان تاکسی، کارگران روزمزد، کارگران مغازه ها و .....
مشغول به فعالیت هستند، بنابراین با وجود ویروس کرونا این افراد با مشکل عدیده مواجه شده اند. این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه دولت با کمبود مالی دست و پنجه نرم می کند، ادامه می دهد: در بعضی از کشورها دولتمردان در جهت سر و پا نگه داشتن اشتغال و جلوگیری از آسیب های بیشتر به فعالان اقتصادی 10 درصد از هزینه تولید ناخالصی ملی را به این بخش اختصاص داده اند.

رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه دولت ایران جزو کشورهایی است که کمترین رقم ناخالصی و اعتبار را در جهت حمایت از مشاغل و موارد مذکور اختصاص داده است، می گوید: متاسفانه در کشور ایران یک رقم جزئی به بخش اقتصاد و مردم اختصاص داده شده است. این فعال اقتصادی با بیان اینکه بی شک در سال جاری واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات ناشی از کرونا اقدام به تعدیل نیرو می کنند، می افزاید: این اتفاق در تمام دنیا رخ می دهد.

* هم راستا با کرونا در حال فقر پروری هستیم

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس گفت: فعالان اقتصادی همه بر این باورند که دولت کنونی اقتصادی نیست.

سهراب شرفی در گفت و گو با «افسانه» با اشاره به اینکه راهکارهای متفاوتی جهت کاهش مشکلات از روی دوش دولت وجود دارد، افزود: اگرچه حدود 40 روز از موضوع کرونا در کشور می گذرد اما دولتمردان هیچ اقدام و گام مثبتی در جهت رفع مشکلات قشر
آسیب پذیر انجام نداده اند. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس با اشاره به اینکه نیاز است تا دولت در مقطع زمانی به نقطه نظرات فعالان اقتصادی و
نخبه های این بخش توجه کند، افزود: در حال حاضر هم راستا با بیماری کرونا، در حال فقر پروری هستیم که بی شک این مهم در آینده ای نه چندان دور، مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه بی شک تحریم ها در کرونا تاثیرگذار است،
می گوید: اما انداختن توپ تمام مشکلات در زمین تحریم ها اقدامی غیر واقعی است؛ بطوری که در حال حاضر تحریم ها به عنوان بهانه برای مدیران و مسئولانی که دانش اقتصادی ندارند، باعث شده که از بسیاری از فعالیت ها دست بکشند.

با شیوع ویروس کرونا طی ماه های گذشته بسیاری از مشاغل دچار چالش و رکود شدند. مشاغلی که روزهای منتهی به پایان سال اوج کسب و کارشان بود با شیوع و اعلام تعطیلی حالا تنها برای رسیدن به کسب و ‌کار پر رونق در ماه های آینده ثانیه شماری می کنند.

* تاکسی داران

رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و آژانس‌ها مثل بسیاری از مشاغل با شیوع ویروس کرونا دچار افت شدید درآمد شدند. یکی از همین رانندگان با گلایه از وضعیت درآمد صنف خود می‌گوید: زمانیکه صحبت از ویروس کرونا در چین بود کار ما زیاد تحت تأثیر قرار نگرفته بود، اوایل بهمن بود و همچنان مسافران همیشگی و نسبتاً پرتعداد داشتیم اما رفته رفته با نزدیک شدن به ماه اسفند و بعد در فروردین از تعداد مسافران کم شد. او ادامه داد: ماه بهمن به اندازه درآمد اسفند کار کردیم و خدا روشکر خیلی از ماها شرایط خوبی داریم، اگر بهمن ماه حجم تردد مسافران کم بود، اکنون دچار مشکل جدی مالی شده بودیم. این راننده تاکسی اینترنتی گفت: اوایل فکر می‌کردیم کاهش مسافران گذراست اما هر چه از شیوع ویروس کرونا گذشت، وضعیت بد و بدتر شد.

او افزود: مشکلات سلامتی و استرس از اینکه خودمان دچار کرونا نشویم از یک سو و هزینه‌های خانه با این وضعیت کاسبی از سوی دیگر، فشار زیاد روحی و روانی را به ما وارد آورده که متأسفانه همچنان ادامه داد.

* آرایشگاه‌ها

صنف آرایشگاه داران هم در همان روزهای معمولی هم موظف و متعهد به رعایت اصول بهداشتی در محل کار خود بودند و بعد از آن نیز تعطیل شدند. آنها مدام با وسایلی سر و کار دارند که باید ضد عفونی شود تا بیماری‌های مختلف از جمله بیماری‌های پوستی منتقل نشود. با وجود این شیوع ویروس کرونا هم کوهی از مشکلات را بر سر آرایشگران آوار کرد که هم سلامتی خودشان را تهدید می کرد و هم مشتریان را.

 * باشگاه داران

 با شیوع ویروس کرونا در کشور ستاد مبارزه با این ویروس در بخش ورزش تشکیل شد. این ستاد تصمیم گرفت، تمام فعالیت‌های ورزشی در اماکنی که با تجمعات زیاد همراه است، ممنوع شود. طبیعتاً این موضوع به ضرر اماکن ورزشی، باشگاه‌ها و استخرها تمام شد. اماکنی که برخی از آنها تحت اجاره افرادی بودند که روی درآمد روزانه حساب کردند اما حالا مجبور شدند این اماکن را ببندند.

* استارتاپ‌ها

در بین واحدهای خرد و کوچک که از ویروس کرونا آسیب دیدند، باید به استارتاپ‌ها هم اشاره‌ای داشته باشیم. استارتاپ‌های خدماتی در صدر مجموعه‌هایی هستند که آسیب دیدند. آنها در بخش‌هایی چون نظافت منزل با کاهش تقاضای مردمی روبه‌رو شدند.

*دستفروش‌های خیابان

دستفروش‌های خیابان و مترو که معمولاً شب عید تمام کم و کاستی‌های یکساله خود را جبران می‌کنند و در هیچ رده صنفی قرار ندارند هم روزهای سختی را سپری می‌کنند. برخی از آنها که نان آور خانه‌هایشان هستند، از ناامیدی به خیابان می‌آیند تا شاید فردی که دستکش به دست و ماسک بر صورت دارد، از آنها خرید کند.

* اغذیه فروشی‌ها

صنف دیگری که این روزها بشدت آسیب دیده  اغذیه فروشی‌ها (فست فود، طباخی، شیرینی فروشی‌ها، رستوران‌ها، سفره خانه‌ها، آبمیوه فروشی‌ها و اغذیه خانگی، دل و جگر، ذرت مکزیکی و کلاپ) هستند. یکی از صاحبان اغذیه فروشی ها(ساندویچ)  می‌گوید: مردم از قبل از اخطاریه وزارت بهداشت به‌خاطر شیوع ویروس کرونا به اغذیه فروشی‌ها نرفتند. در این بین امیدواریم از مشاغل آسیب دیده ناشی از بحران کرونا حمایت شود.

 * گل فروشی‌ها

شاید برای شما هم غیر معمول باشد که گل فروشی‌ها هم از ویروس کرونا آسیب دیدند، اما واقعیت امر این است که گل فروشی‌ها هم رنگ و روی مشتری را تا قبل از اعلام رسمی وزارت بهداشت ندیدند و بعد از ان هم که به کلی تعطیل شدند. یکی از گل فروشی‌ها شیراز می گوید: قبل از اعلام وزارت بهداشت برای تعطیلی مغازه در یک روز تنها 60 هزار تومان درآمد داشتم و این برای من فاجعه است. مردم از ترس سرایت ویروس کرونا سراغ گل نمی‌آمدند.

* محصولات لبنی و فروشندگان فله

صنف عرضه‌کنندگان محصولات لبنی (ماست، شیر، کشک، پنیر،خامه و سرشیر بدون بسته بندی) و فله فروش ها(خیارشور، ترشی، مربا بدون بسته بندی) هم با اعلام تعطیلی که حالشان خوب نبود و بدتر هم شد. در این صنف کاهش فروش محرز بود و خیلی از مردم حاضر نبودند از این مغازه‌ها کالاهای مورد نیاز خود را خریداری کنند.

 * طلا فروش ها

کسبه دیگری که از ویروس کرونا آسیب دیده و مردم سراغ این صنف نرفتند، طلافروش‌های سطح شهر بود. اکثر طلافروش‌ها الکل و ژل‌های ضدعفونی‌کننده در مغازه‌های خود گذاشتند تا اگر کسی می‌خواهد طلایی را امتحان کند، محلول‌های ضدعفونی‌کننده در دسترس باشد، اما با وجود این مردم تمایلی به‌رفتن به‌طلا فروشی‌ها را نداشتند. از سویی قیمت بالای طلا هم از دیگر مواردی است که باعث شده، بازار این گروه هم راکد شود. 

* تالارها

صنف دیگر که کرونا روی فعالیت آنها اثر گذاشته مربوط به تالارها است، آنها با اعلام رسمی وزارت بهداشت دست از کار کشیدند و این روزها  اکثر کارمندان و کارگران تالارها روزهای استراحت خود را طی می‌کنند.

 

برچسب ها :
 
از   0   رای
0

گزارش تصویری این خبر

مطالب پیشنهادی از سراسر وب

فوت ۸۴ نفر با مسموم ...

 شمار جان باختگان مسمومیت الکل در فارس ۸۴ نفر ...

5 هزار بازدید نظارتی ...

مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان فا ...

ممنوعیت تردد در مناط ...

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس از ممنوعیت ورود و تردد ...

دوچرخه هوشمند نسل چه ...

لایحه دوفوریتی اعطای مجوز به شهرداری با موضوع واگذ ...

بازدید مدیر عامل شرک ...

امیرحسین نادری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامی ...

امام جمعه شیراز: ثرو ...

نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز ب ...

رئیس‌ کل دادگستری فا ...

رئیس‌ کل دادگستری استان فارس گفت: تاکنون هیچ ...

داروخانه‌های توزیع ک ...

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، داروخا ...

رفع کمبود دارویی بیم ...

رفع کمبودهای دارویی بیماران تالاسمی استان فارس در ...

نظرات