گزارش تصویری

خانه گزارش تصویری

 با رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی در روز سیزده بدر مردم شیراز با درک دُرست پیامِ « در خانه ماندن»  دوباره شهره شدند.

عکس ها: امید منوچهری

نویسنده : مدیر سایت
سه شنبه 18 اردیبهشت 1397
    
بازدید: 123457
    
زبان : فارسی
    

نظرات